ผลิตภัณฑ์ของ ARTECHE คืออุปกรณ์ auxiliary relays ต่างๆเช่น Instantaneous Relays , Latching Relays,Time-Lag Relays,Function and Measurement Relays ,Sockets and Accessories, Trip Relays เป็นต้น